第10期生 / the 10th class

Tomofumi

ICHIKAWA

Teruo

KOBAYASHI

Yuya

SASAMOTO

Akira

TANABE

Yusuke

NASUNO

Masaki

HIGUCHI


第09期生 / the 9th class

Kazuma

SHIGEMATSU

Yuta

SUGIYAMA

Kyohei

SUZUKI

Hironori

NAKAMURA

Yutaka

SHIMADA


第08期生 / the 8th class

Satoshi

OHTA

 Koichi

NAMASU

Mitsuru

TACHIBANA

Toshikazu

TSUNODA

 Noritaka

SONODA


第07期生 / the 7th class

Yusuke

UDA

Kohshi

HIRANO

Hidemasa

MIYAMOTO

Takayuki

NIRASAWA

Yoko

TSUKAHARA

Kentaro

OKAMOTO


第06期生 / the 6th class

Keita

ANDO

Tomohito

ENOMOTO

Akinori

HASHIMOTO

Hiroaki

MIURA